Вещи, которыми стоит поделиться!
Homepage Бланки картка довдка


Бланки картка довдка


Якщо встановлено, що фізична особа, яка подала Повідомлення для обліку її в окремому реєстрі Державного реєстру, обліковується в окремому реєстрі за іншими даними про серію та номер паспорта, то до відповідного контролюючого органу замість повідомлення-підтвердження надсилається відмова у повторній реєстрації в окремому реєстрі. Про виявлення такого факту або про результати розгляду звернення контролюючий орган інформує фізичну особу - платника податків. Усі фізичні особи - платники податків та зборів реєструються у контролюючих органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру у порядку, визначеному цим Положенням. Порядок реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків 1. Якщо документи надсилаються до контролюючого органу рекомендованим листом, підпис фізичної особи на Обліковій картці, Повідомленні чи Заяві повинен бути засвідчений у нотаріальному порядку. Крім того, для нормальної роботи необхідно мати підтримку cookies, якщо не встановлено по замовчанню... Видача документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі, реєструється в журналі за формою, наведеною в до цього Положення. Для заповнення Заяви використовуються дані документа, що посвідчує особу громадянина, та інших документів, які подаються у разі зміни таких даних. У такому разі строк видачі документа може бути продовжено до десяти робочих днів. У паспортах зазначених осіб контролюючими органами робиться відмітка про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. Видача довідки про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків реєструється в журналі за формою, наведеною в до цього Положення. Інформаційно-комунікаційному департаменту Семченко О. Датою взяття на облік в окремому реєстрі Державного реєстру вважається дата внесення відмітки до паспорта. Поняття реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків 1. Затвердити , що додається. Заява про зміну даних, які вносяться до Облікової картки, стосовно фізичної особи, яка не досягла шістнадцяти років або є неповнолітньою і ще не отримала паспорта, подається одним з батьків усиновителем, опікуном, піклувальником за наявності документа, що посвідчує його особу, та свідоцтва про народження дитини. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Контролюючі органи забезпечують: достовірність внесення даних до Державного реєстру; оновлення, архівування, відновлення Державного реєстру; захист інформації відповідно до вимог нормативно-правових актів щодо технічного захисту інформації. Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - громадян України, які виїхали за її межі і не можуть особисто прибути до відповідного контролюючого органу в Україні, може бути надісланий до дипломатичного представництва або консульської установи України за місцезнаходженням громадянина України за кордоном. Після виправлення помилок реєстраційний номер облікової картки платника податків не змінюється.


Датою взяття на облік в окремому реєстрі Державного реєстру вважається дата внесення відмітки до паспорта.


Фізичні особи - іноземці та особи без громадянства отримують документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, у територіальних органах Міндоходів України, зазначених у пункті 2 цього розділу. Заява про зміну даних, які вносяться до Облікової картки, стосовно фізичної особи, яка не досягла шістнадцяти років або є неповнолітньою і ще не отримала паспорта, подається одним з батьків усиновителем, опікуном, піклувальником за наявності документа, що посвідчує його особу, та свідоцтва про народження дитини. Карта форми от 26. Аналогічно оформляється довіреність на отримання документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі. Якщо документи надсилаються до контролюючого органу рекомендованим листом, підпис фізичної особи на Обліковій картці, Повідомленні чи Заяві повинен бути засвідчений у нотаріальному порядку. Фізична особа подає Облікову картку до контролюючого органу за своїм місцем проживання або за власним бажанням - до контролюючого органу за місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування. Облікова картка, Повідомлення або Заява заповнюються машинописом або від руки друкованими літерами. Подання інформації до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 1. Порядок обліку фізичних осіб в окремому реєстрі Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 1. Усі фізичні особи - платники податків та зборів реєструються у контролюючих органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру у порядку, визначеному цим Положенням.

Related queries:
-> ответы на гиа 2012 по русскому языку за 9 класс
Підставою для зняття з обліку фізичної особи в окремому реєстрі Державного реєстру є реєстрація її у Державному реєстрі.
-> видеоуроки по продажам для продавцов-консультантов
бланки картка довдка

Видео по теме

:
Как сделать карту водителя (электронная карта цифрового тахографа) № 7
-> бланк характеристики на разрешение оружие
Реєстрація таких осіб у Державному реєстрі здійснюється у порядку, визначеному цим Положенням.
-> видео уроки на токарных станках по дереву
Контролюючий орган може змінити реєстраційний номер облікової картки платника податків, якщо порушення чи неточності не можна усунути шляхом внесення змін відповідно до абзацу першого цього пункту.
-> бородинское поле презентация по теме музей заповедник
Крім того, для нормальної роботи необхідно мати підтримку cookies, якщо не встановлено по замовчанню...
->SitemapБланки картка довдка:

Rating: 95 / 100

Overall: 67 Rates